Mẫu tờ rơi / Flyer DLP-FL-000483

Giá dự kiến 440 

Màu sắc: nhiều màu
Số mặt in: 2 mặt
Loại Giấy: Couche 300gsm
Kỹ thuật in: In Ghép
KT Thành Phẩm: 9×5.4cm
Cán màng : Màng mờ 2 mặt
Cắt: thành phẩm

Phí thiết kế
Miễn phí
Chọn thời gian
Kỹ thuật in
Số màu in
Số mặt in
Kích thước
Vật liệu
Loại giấy
Định lượng
Gia công
Cán
Xén
Ép kim
Thúc nổi
Số lượng